Gerdins

AQ Enclosure Sollefteå

AQ Enclosure Sollefteå AB ingår i AQ Group och är lokaliserat i Sollefteå. Vi har sedan många år och i nära samarbete med sina kunder tillverkat plåtdetaljer allt från enklare detaljer till färdiga system. Konstruktion och design av artiklar och produkter är centralt i vårt sätt att arbeta mot våra kunder inom många olika branscher.

 

Verksamhetsområden

Våra huvudsakliga verksamhetsområden är kundanpassade plåtbaserade kapslingar med eller utan montage samt andra tunnplåtskonstruktioner.

 

Affärside

Att utveckla, tillverka och montera kapslingar, komponenter och system till krävande industrikunder.

Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

 

Vi erbjuder – one stop partnership

  • Konstruktion och produktutveckling
  • Tillverkning i modern produktionsanläggning
  • Revolverstansning, laserskärning, bockning, pulvermålning
  • Mekaniskt montage
  • Elmontage
  • Reservdels- och eftermarknadsproduktion

Som har ett effektivt produktionssystem med såväl egen tillverkning som globala leverantörsnätverk

  • Supply och logistik
  • Strategisk inköpskompetens

Lågkostnadsproduktion

  • Inom alla våra produktområden har vi egna produktionsenheter alternativt partners i lågkostnadsländer

AQ outside! – kapslingar i aluminium, vår specialistkompetens

Vi är idag en av Sveriges största tillverkare av kapslingar i aluminium och har inom detta område stor erfarenhet, kompetens och förmåga att både konstruera, producera och leverera kapslingar i större volymer på ett mycket kostnadseffektivt sätt.  Många av kapslingarna är IP-klassade för utomhusbruk.

 

Företaget omsätter: 105 Mkr.
Antal anställda: 75 personer.
Marknad: Huvudsakligen i Norden och Norra Europa
Företagets VD är Joakim Falk