Referenser

Referenser

Gerdins Nordkomponent Kraftindustri och Automatiseringsindustri

AQ Enclosure Sollefteå arbetar med kunder inom olika branscher där det ställs höga krav. Exempel på detta presenteras på denna sida. För en komplett och detaljerad referenslista, kontakta oss.

 

Kraftindustrin

Kapslingar med hög hållfasthet och anpassade för tuff utomhusmiljö.

 

Automatiseringsindustrin

Komplexa styrskåp, exempelvis till styrsystem för robotar.

 

Processindustrin

Kapslingar anpassade för krävande miljöer, exempelvis ytbehandlingsanläggningar.

 

Säkerhetsindustrin

Kapslingar och skåp för olika typer av säkerhetsfunktioner, bland annat för gasolförvaring och brandlarm.

 

Produkter designade och framtagna tillsammans med kund

Säkerhetsskåp för gasoltuber

Styrskåp för robot

Skåp till högspänningsbrytare

Säkerhetsskåp för gasoltuber Styrskåp för robot Skåp till högspänningsbrytare

Kapsling för likriktare

 

Rostfri kapsling inklusive montage

Kapsling för likriktare   Rostfri kapsling inklusive montage

Kapsling för frekvensomriktare

Manöverdon för frånskiljare

Maskinbearbetade detaljer

Kapsling för frekvensomriktare Manöverdon för frånskiljare Maskinbearbetade detaljer