Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2019-03-29 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren m familj 4 549 175 24,87 24,87
Per Olof Andersson 4 483 975 24,51 24,51
Verdipapirfonde Odin Sverige 1 696 897 9,28 9,28
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 690 517 9,24 9,24
Nordea Småbolagsfond Sverige  955 804 5,22 5,22
Nordnet Pensionsförsäkring AB 354 359 1,94 1,94
AMF Aktiefond Småbolag 284 595 1,56 1,56
Avanza Pension 284 486 1,56 1,56
Grenspecialisten Förvaltning AB 281 022 1,54 1,54
Carnegie Micro Cap 150 000 0,82 0,82
Summa Övriga 3 563 228 19,48 19,48
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis