Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2018-12-28 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren m familj 4 553 095 24,89 24,89
Per Olof Andersson 4 483 975 24,51 24,51
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 692 414 9,25 9,25
Verdipapirfonde Odin Sverige 1 683 448 9,20 9,20
Nordea Investment Funds  955 374 5,22 5,22
Nordnet Pensionsförsäkring AB 345 364 1,89 1,89
Avanza Pension  288 373 1,58 1,58
Grenspecialisten Förvaltning AB  281 022 1,54 1,54
AMF Försäkring och Fonder  264 907 1,45 1,45
Carnegie Fonder 150 000 0,82 0,82
Summa Övriga 3 596 086 19,66 19,66
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis