Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2018-09-28 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren m familj 4 553 095 24,89 24,89
Per Olof Andersson 4 483 975 24,51 24,51
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 693 695 9,26 9,26
Verdipapirfonde Odin Sverige 1 684 077 9,21 9,21
Nordea Investment Funds  907 269 4,96 4,96
Nordnet Pensionsförsäkring AB 340 101 1,86 1,86
Avanza Pension  296 187 1,62 1,62
Grenspecialisten Förvaltning AB  281 022 1,54 1,54
AMF Försäkring och Fonder  264 907 1,45 1,45
Carnegie Fonder 150 000 0,82 0,82
Summa Övriga 3 639 730 19,9 19,9
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis