Årsstämma 2017

Årstämman 2017 kommer att hållas den 27 april 2017, kl. 18:00, på Aros Congress Center, Munkgatan 7, i Västerås. Registrering och samling med kaffe och smörgås startar kl.17:00.

Anmälan

Per e-post till aq.stamma@aqg.se eller via post till AQ Group AB, Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås. Se vidare bifogad kallelse.

Kallelse till stämma 2017.pdf

Fullmaktsformulär stämma 2017(1).pdf

Revisorsyttrande ang riktlinjer för ersättning.pdf

Riktlinjer för ersättning till ledande befattn havare.pdf

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2016(1).pdf

Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9 för 2016.pdf

Valberedningens motiverande yttrande om styrelse.pdf