Prospekt

Nedan finner ni aktuellt prospekt inför noteringen på Nasdaq Stockholm. Första handelsdag på Nasdaq är den 16/1 2017. 

Prospekt AQ.pdf

Propektet finns även på finansinspektionens webplats www.fi.se/Register/Prospektregistret