Styrelse och revisor

 

Enligt bolagsordningen ska AQs styrelse bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, och inga stämmovalda suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets styrelse består för närvarande av fem ledamöter, inklusive ordföranden. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag och aktieinnehav i Bolaget. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget, direkt och indirekt innehav.

Per-Olof Andersson
Styrelsens ordförande
Född: 1955
Invald: 1994, styrelsens ordförande sedan 2009. Beroende av Bolaget och bolagsledningen, eftersom han under de tre senaste åren har varit anställd i Bolaget. Beroende i förhållande till större
aktieägare i Bolaget.
Utbildning och erfarenhet: 
Verktygsmakare 
Grundare av AQ
Pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i AQs dotterbolag
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav AQ: 5 159 650 Aktier

 

Hidayet Tercan
Styrelseledamot
Född: 1971
Invald: 2016 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Har varit ledamot i Entrepreneur of The Year, Regeringens IT-delegation, Grundare av vårdrekryteringsbolaget Zemrete AB
Andra pågående uppdrag: 
Hidayet är med i Styrelsen för SOS Barnbyar, Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB, HTS Holding AB, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB och Tjikko AB.
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav AQ: 0 Aktier

 

Ulf Gundemark
Styrelseledamot
Född: 1951
Invald: 1998 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör Chalmers. Ulf har bred internationell erfarenhet och har varit verksam som ansvarig för Elektroskandia/Hagemeyer Nordics, IBM Utilities, samt olika befattningar inom ABB. Har varit ordförande i Lindab International, Bridge to China, Ripasso Energy, samt ledamot i Lönne International. 
Andra pågående uppdrag: 
Ulf är för närvarande styrelseordförande i Nordic Waterproofing Group AB, styrelseledamot i Papyrus Holding AB, Gumaco AB, Scandi Standard AB, Nordic Waterproofing 1 AB, och Lantmännen ek.förening. 
Äger mer än 5% av andelarna i: Gumaco AB

Innehav AQ: 1 010 Aktier


 

Gunilla Spongh
Styrelseledamot
Född: 1966
Invald: 2014 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör industriell ekonomi. Tidigare chef internationella affärer och CFO Mekonomen, CFO CashGuard, CFO Enea samt ledande befattningar Fresenius Kabi och Electrolux.
Andra pågående uppdrag: 
Gunilla är idag CFO Preem. Övriga styrelseuppdrag i B&B Tools (Publ), Gunilla Spongh förvaltning AB och Infranord. 
Äger mer än 5% av andelarna i: Gunilla Spongh Förvaltning AB
Innehav AQ: 0 Aktier

 

Patrik Nolåker
Styrelseledamot
Född: 1963
Invald: 2015 oberoende*

Utbildning och erfarenhet: 
Civilekonom och MBA. Patrik har en bred internationell erfarenhet. Har tidigare varit CEO för Dywidag-Systems International, CEO för Alimak Hek Group, President Atlas Copco -Underground Rock Excavation Division, President Atlas Copco - Geotechnical Drilling and Exploration Division samt olika ledande befattningar inom ABB i Sverige och utomlands.

Andra pågående uppdrag: 
Patrik är idag styrelseledamot i Systemair AB, Outotec Oy, Dywidag-Systems International S.a.r.l. och Patrik Nolåker Consulting AB. 
Äger mer än 5% av andelarna i: Patrik Nolåker Consulting  AB
Innehav AQ: 4 000 Aktier

 

Lars Wrebo
Styrelseledamot
Född: 1961
Invald: 2017 oberoende*
Utbilding och erfarenhet: 

Civilingenjör KTH, Har bred internationell erfarenhet inom fordonsindustrin. Har i koncernledningen varit ansvarig för inköp och produktion inom Volvo Cars samt för produktion och logistik inom MAN Truck & Bus. Har haft ett antal ledande befattningar inom Scania.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Lightning Technologies.
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 1000 aktier

 

Helena Arvidsson Älgne
Revisor 
KPMG Sweden
Andra pågående uppdrag: Några av Helenas kunder är Acando och Prevas (OMX), Cybercom Group Publ och Botnia Exploration Publ (AktieTorget). Vidare är Helena huvudansvarig för revisionen av Nordic Cinema Group (SF Bio), FM Mattsson Mora Group AB och Grimaldi Industri. Tidigare har Helena medverkat i revisionen av Sandvik.
Helena är delägare i KPMG och representerar KPMG i en styrgrupp inom branschorganisationen FAR för Företag av allmänt intresse.

*Oberoende både i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större ägare.