Styrelse och revisor

Enligt bolagsordningen ska AQs styrelse bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, och inga stämmovalda suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets styrelse består för närvarande av sju ledamöter, inklusive ordföranden. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag och aktieinnehav i Bolaget. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget, direkt och indirekt innehav.

Patrik Nolåker
Styrelsens ordförande
Född: 1963
Invald: 2015 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Civilekonom och MBA. Patrik har en bred internationell erfarenhet. Har tidigare varit CEO för Dywidag-Systems International, CEO för Alimak Hek Group, President Atlas Copco -Underground Rock Excavation Division, President Atlas Copco - Geotechnical Drilling and Exploration Division samt olika ledande befattningar inom ABB i Sverige och utomlands.
Pågående uppdrag: 
Patrik är idag styrelseordförande i Velcora Holding AB samt styrelseledamot i Systemair AB, Outotec Oyj och Palmarosia AB.
Äger mer än 5% av andelarna i: Palmarosia AB
Innehav AQ: 7000 aktier

 

Per-Olof Andersson
Styrelseledamot
Född: 1955
Invald: 1994. Oberoende till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.
Utbildning och erfarenhet: 
Verktygsmakare 
Grundare av AQ
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i AQs dotterbolag
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav AQ: 4 483 975 aktier

 

Ulf Gundemark
Styrelseledamot
Född: 1951
Invald: 1998 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör Chalmers. Ulf har bred internationell erfarenhet och har varit verksam som ansvarig för Elektroskandia/Hagemeyer Nordics, IBM Utilities, samt olika befattningar inom ABB. Har varit ordförande i Lindab International, Bridge to China, Ripasso Energy, samt ledamot i Lönne International. 
Andra pågående uppdrag: 
Ulf är för närvarande styrelseordförande i Nordic Waterproofing Group AB, styrelseledamot i Papyrus Holding AB, Gumaco AB, Scandi Standard AB, Nordic Waterproofing 1 AB, och Lantmännen ek.förening. 
Äger mer än 5% av andelarna i: Gumaco AB

Innehav AQ: 1 010 aktier


 

Gunilla Spongh
Styrelseledamot
Född: 1966
Invald: 2014 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör industriell ekonomi. Tidigare CFO Preem, chef internationella affärer och CFO Mekonomen, CFO CashGuard, CFO Enea samt ledande befattningar Fresenius Kabi och Electrolux.
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Momentum Group (publ), Infranord, Pierce Group, Ripasso Energy (publ),
G Spongh Förvaltnings AB 
Äger mer än 5% av andelarna i: Gunilla Spongh Förvaltning AB
Innehav AQ: 0 Aktier

 

Claes Mellgren (claes.mellgren@aqg.se)
Styrelseledamot
Född: 1959
Invald: 2018. Beroende till Bolaget och bolagsledningen, eftersom han under de tre senaste åren har varit anställd i Bolaget. Beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör och har tidigare varit verksam som produktions- logistik och platschef vid olika ABB enheter i Västerås. Claes har varit styrelseledamot i AQ Group AB fram till 2015 och var koncernchef mellan oktober 2010 och augusti 2018.
Grundare av AQ.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i AQs dotterbolag
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 4 549 175 aktier

 

Lars Wrebo
Styrelseledamot
Född: 1961
Invald: 2017 oberoende*
Utbilding och erfarenhet: 

Civilingenjör KTH, Har bred internationell erfarenhet inom fordonsindustrin. Har i koncernledningen varit ansvarig för inköp och produktion inom Volvo Cars samt för produktion och logistik inom MAN Truck & Bus. Har haft ett antal ledande befattningar inom Scania.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Lightning Technologies.
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 4000 aktier

 

Annika Johansson-Rosengren
Styrelseledamot
Född: 1969
Invald: 2018 oberoende*
Utbilding och erfarenhet: Ekonom och Beteendevetare. Annika har arbetat i ledande positioner inom Human Resources i mer än 20 år. Hon har varit HR chef på Valeo, HR Direktör på ASSA ABLOY och är idag HR Direktör på Bombardier Transportation där hon har HR ansvaret för 19 länder. Hon har en lång internationell erfarenhet och har arbetat med tillväxt, uppstart av verksamhet i olika länder samt med stora nerdragningar. Hon har strategisk kunskap och har en stor erfarenhet av hur man optimerar företags kompetens för att nå framgång på marknaden. 
Andra pågående uppdrag: -
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 100 aktier
Helena Arvidsson Älgne
Revisor 
KPMG Sweden
Andra pågående uppdrag: Några av Helenas kunder är Acando och Prevas (OMX), Cybercom Group Publ och Botnia Exploration Publ (AktieTorget). Vidare är Helena huvudansvarig för revisionen av Nordic Cinema Group (SF Bio), FM Mattsson Mora Group AB och Grimaldi Industri. Tidigare har Helena medverkat i revisionen av Sandvik.
Helena är delägare i KPMG och representerar KPMG i en styrgrupp inom branschorganisationen FAR för Företag av allmänt intresse.

*Oberoende både i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större ägare.