Affärsområden

AQ Group består av ca 20 operativa dotterbolag fördelade inom 6 affärsområden. För mer detaljerad information, läs mer under respektive affärsområde.

Koncernens nyckelkunder är stora industrier med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.