Flerårsöversikt

Flerårsöversikt - Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren

Koncernen

  2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomstättning, MSEK 4020 3289 2931 2616 2527
Rörelseresultat, MSEK 263 281 201 182 159
Resultat efter finansnetto, MSEK 256 279 211 186 156
Röreslemarginal 6,5% 8,6% 6,9% 7,0% 6,3%
Kassalikviditet 125% 142% 149% 145% 122%
Soliditet 61% 60% 58% 63% 56%
Avkastning på totalt kapital 10,3% 13,1% 12,0% 11,8% 10,7%
Avkastning på eget kapital efter skatt 13,2% 17,9% 15,3% 15,5% 14,8%
Antal asntällda i Sverige 1043 1005 812 827 853
Antal anställda utanför Sverige 4505 4158 3706 3073 2632
           
Nyckeltal per aktie, SEK          
Årets Resultat 11,14 13,01 9,44 8,32 6,83
Utdelning (1) 2,75 2,75 2,25 2,00 1,60
Eget Kapital 89,82 79,98 64,86 58,51 49,10
Antal Aktier, tusental 18 294 18 294 18 034 18 034 18 034

(1) Till stämman framlagt förslag för respektive år