Kalendarium

Finansiell kalender

  2018
Delårsrapport Q1 26/4 kl.8.00
Årsstämma 2018 26/4 kl. 18:00
Delårsrapport Q2 19/7 kl.8.00
Delårsrapport Q3 25/10 kl.8.00
Delårsrapport Q4 21/2 2019 kl. 8.00