Kalendarium

Finansiell kalender

  2019
Bokslutskommuniké 2018 21/2 kl.8.00
Delårsrapport Q1 25/4 kl.8.00
Årsstämma 2019 25/4 kl.18.00
Delårsrapport Q2 18/7 kl.8.00
Delårsrapport Q3 24/10 kl.8.00
Bokslutskommuniké 2019 20/2 2020 kl.8.00